Reference u digitalnoj knjižnici - Zdenko Balog

Ukupno: 9
IVANEČKA škrinjica 2006
Ivanec : Ivanečki klub kolekcionara, 2006. -
(Iavnečka škrinjica ; 2)
059 IVA ’06
Detaljno u tekstu
IVANEČKA škrinjica 2010
Ivanec : Ivanečki klub kolekcionara, 2010. -
(Iavnečka škrinjica ; 5-6)
059 IVA ’10
Detaljno u tekstu
IVANEČKI kalendar 1994
Ivanec : Novinsko izdavačko i štamparsko poduzeće Varaždin, 1994. -
059 IVANEC
Detaljno u tekstu