Č G K N O P S T U
BIBLIOGRAFIJA - NARODNA KNJIŽNICA PETAR PRERADOVIĆ BJELOVAR
2

2
Zagreb : Trošak i naklada Kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, Odjela za bogošt. i nastavu, 1910. -
(Građa za povijest školstva kraljevina Hrvatske i Slavonije ; sv. 1)
37(091) CUVAJ gra
3

3
Zagreb : Trošak i naklada Kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, Odjela za bogošt. i nastavu, 1910. -
(Građa za povijest školstva kraljevina Hrvatske i Slavonije ; sv. 2)
37(091) CUVAJ gra
4

4
Zagreb : Trošak i naklada Kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, Odjela za bogošt. i nastavu, 1910. -
(Građa za povijest školstva kraljevina Hrvatske i Slavonije ; sv. 3)
37(091) CUVAJ gra
5

5
Zagreb : Trošak i naklada Kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, Odjela za bogošt. i nastavu, 1910. -
(Građa za povijest školstva kraljevina Hrvatske i Slavonije ; sv. 4)
37(091) CUVAJ gra
6

6
Zagreb : Trošak i naklada Kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, Odjela za bogošt. i nastavu, 1910. -
(Građa za povijest školstva kraljevina Hrvatske i Slavonije ; sv. 5)
37(091) CUVAJ gra
7

7
Zagreb : Trošak i naklada Kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, Odjela za bogošt. i nastavu, 1910. -
(Građa za povijest školstva kraljevina Hrvatske i Slavonije ; sv. 6)
37(091) CUVAJ gra
8

8
Zagreb : Trošak i naklada Kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, Odjela za bogošt. i nastavu, 1911. -
(Građa za povijest školstva kraljevina Hrvatske i Slavonije ; sv. 7)
37(091) CUVAJ gra
9

9
Zagreb : Trošak i naklada Kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, Odjela za bogošt. i nastavu, 1913. -
(Građa za povijest školstva kraljevina Hrvatske i Slavonije ; sv. 8)
37(091) CUVAJ gra
10

10
Zagreb : Trošak i naklada Kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, Odjela za bogošt. i nastavu, 1913. -
(Građa za povijest školstva kraljevina Hrvatske i Slavonije ; sv. 9)
37(091) CUVAJ gra
11

11
Zagreb : Trošak i naklada Kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, Odjela za bogošt. i nastavu, 1913. -
(Građa za povijest školstva kraljevina Hrvatske i Slavonije ; sv. 10)
37(091) CUVAJ gra
12

12
Zagreb : Trošak i naklada Kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, Odjela za bogošt. i nastavu, 1913. -
(Građa za povijest školstva kraljevina Hrvatske i Slavonije ; sv. 11)
37(091) CUVAJ gra
13

13
ČESKOSLOVENSKA Obec (Bjelovar)
Bjelovar : Československa Obec, [1929?]. -
061=162.3 ČESKO
14

14
HRVATSKO OBRTNO-radničko pjevačko društvo ˝Golub˝ (Bjelovar)
Bjelovar : Tiskara Stjepko Škalec (prije Kolesar), [1938?]. -
78(091) HRVAT spo
15

15
NOGOMET
Bjelovar : Bjelovarski nogometni podsavez, 1955. (Bjelovar : Prosvjeta). -
796(091) NOGOM
16

16
PLANINARSKO DRUŠTVO ˝BILO-gora˝ (Bjelovar)
Bjelovar : Planinarsko društvo ˝Bilo-gora˝, 1966. (Bjelovar : Prosvjeta). -
061 PLANI pro
17

17
U Zadru : Tiskom Demarchi-Rougier’ovim, 1846. -
821.163.42-1 PRERA per
19

19
SPOMEN-knjiga ˝Hrvatskoga Sokola˝ u Bjelovaru
Bjelovar : Tiskara F. Lipšić, 1925. -
796(091) SPOME
20

20
Zagreb : Tieskom Dragutina Albrechta, 1881. -
886.2 TRN.I pop
21

21
TVORNICA traktora (Bjelovar)
Bjelovar : Tvornica traktora Bjelovar, [1999]. (Bjelovar : Prosvjeta). -
631.3 TVORN tra
22

22
TVORNICA traktora i ljevaonica ˝Tomo Vinković˝ (Bjelovar)
Bjelovar : Tvornica traktora i ljevaonica ˝Tomo Vinković˝, 1977. (Bjelovar : Prosvjeta). -
631.3 TVORN kat2
23

23
TVORNICA traktora i ljevaonica ˝Tomo Vinković˝ (Bjelovar)
Bjelovar : Tvornica traktora i ljevaonica ˝Tomo Vinković˝, 1989. (Bjelovar : Prosvjeta). -
631.3 TVORN kat
24

24
TVORNICA traktora i ljevaonica ˝Tomo Vinković˝ (Bjelovar)
Bjelovar : Tvornica traktora i ljevaonica ˝Tomo Vinković˝, 1989. (Bjelovar : Prosvjeta). -
631.3 TVORN kat3
25

25
TVORNICA traktora i ljevaonica ˝Tomo Vinković˝ (Bjelovar)
Bjelovar : Tvornica traktora i ljevaonica ˝Tomo Vinković˝, 1989. (Bjelovar : Prosvjeta). -
631.3 TVORN sam
26

26
TVORNICA traktora i ljevaonica ˝Tomo Vinković˝ (Bjelovar)
Bjelovar : Tvornica traktora i ljevaonica ˝Tomo Vinković˝, [1987?]. -
631.3 TVORN upu
27

27
TVORNICA traktora i ljevaonica ˝Tomo Vinković˝ (Bjelovar)
Bjelovar : Tvornica traktora i ljevaonica ˝Tomo Vinković, 1989. (Bjelovar : Prosvjeta). -
631.3 TVORN sam