A B C D E F G H I J K L M N O p R S Š T U V Z
BIBLIOGRAFIJA - PRVA GIMNAZIJA VARAŽDIN
1

1
Zagreb : Matica hrvatska, 1896. -
(Slike iz svjetske književnosti ; 4)
840(091) ADAMO fra
2

2
Zagreb : naklada Hrv. pedagog.-književnoga sbora, 1885
(Knjižnica za učitelje ; knj. 15)
37(091)(497.5) ADAMO gra
3

3
U Zagrebu : Tisak Kr. zemaljske tiskare, 1913. -
(Književna izdanja društva hrvatskih srednj. profesora ; knj. 4)
09:886.2-91 ANDRI iza
4

4
Zagreb : Tis. dioničke tiskare, 1879. -
17 ARNOL eti
17 ARN E
5

5
Zagreb : Naklada Kr.hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade, 1888. -
16 ARNOL log
Z16 ARN L
6

6
[Zagreb : s. n.], 1854. (u Zagrebu : Lj. Gaj). -
811.163.42’36˝19˝ BABUK ili
9

9
Zagreb : Naklada Hrv. pedagogoško-književnoga zbora, 1896. -
37 BASAR pe1
11

11
Zagreb : Matica hrvatska, 1906. -
(Poučna knjižnica Matice hrvatske ; knj. 32)
1(091) BAZAL pf1
12

12
Zagreb : Tisak C. Albrechta (Maravić i Dečak), 1910. -
371 BINIČ uči
13

13
Zagreb : Naklada Hrvatskog prirodoslovnog društva, 1920. -
(Odabrana djela iz prirodoslovlja ; knj. 3)
51 BOREL SLU
14

14
Zagreb : U nakladi vlastite knjižare, 1904. -
821.163.42(091) BREYE pri
17

17
Zagreb : Matica hrvatska, 1929. -
54 BUBAN iz
18

18
U Zagrebu : Matica hrvatska, 1910. -
(Crtice iz hrvatske književnosti)
821.163.42(091) BRO BUČAR pov
22

22
Zagreb : Trošak i naklada Kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, Odjela za bogošt. i nastavu, 1910. -
(Građa za povijest školstva kraljevina Hrvatske i Slavonije ; sv. 1)
37(091) CUVAJ gra
23

23
Zagreb : Trošak i naklada Kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, Odjela za bogošt. i nastavu, 1910. -
(Građa za povijest školstva kraljevina Hrvatske i Slavonije ; sv. 2)
37(091) CUVAJ gra
24

24
Zagreb : Trošak i naklada Kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, Odjela za bogošt. i nastavu, 1910. -
(Građa za povijest školstva kraljevina Hrvatske i Slavonije ; sv. 3)
37(091) CUVAJ gra
25

25
Zagreb : Trošak i naklada Kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, Odjela za bogošt. i nastavu, 1910. -
(Građa za povijest školstva kraljevina Hrvatske i Slavonije ; sv. 4)
37(091) CUVAJ gra
26

26
Zagreb : Trošak i naklada Kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, Odjela za bogošt. i nastavu, 1910. -
(Građa za povijest školstva kraljevina Hrvatske i Slavonije ; sv. 5)
37(091) CUVAJ gra
27

27
Zagreb : Trošak i naklada Kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, Odjela za bogošt. i nastavu, 1910. -
(Građa za povijest školstva kraljevina Hrvatske i Slavonije ; sv. 6)
37(091) CUVAJ gra
28

28
Zagreb : Trošak i naklada Kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, Odjela za bogošt. i nastavu, 1911. -
(Građa za povijest školstva kraljevina Hrvatske i Slavonije ; sv. 7)
37(091) CUVAJ gra
29

29
Zagreb : Trošak i naklada Kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, Odjela za bogošt. i nastavu, 1913. -
(Građa za povijest školstva kraljevina Hrvatske i Slavonije ; sv. 8)
37(091) CUVAJ gra
30

30
Zagreb : Trošak i naklada Kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, Odjela za bogošt. i nastavu, 1913. -
(Građa za povijest školstva kraljevina Hrvatske i Slavonije ; sv. 9)
37(091) CUVAJ gra