PDF dokument PRINOVE - SVE U 2011
0 OPĆENITO
001 ZNANOST OPĆENITO OOO
1

Sarajevo : Šahinpašić, 2005. -
(Biblioteka Publicistika)
001.94 OSMAN civ
002 DOKUMENTACIJA
2

Zagreb : Nakladni zavod Matice hrvatske, 1985. -
(Prometej : knjižnica temeljnih djela o civilizaciji, kulturi i umjetnosti)
002 STIPČ pov
004 RAČUNALSTVO
9

Zagreb : Miš, 2004. -
(Mala informatička biblioteka)
004 MANCE exc
01 BIBLIOGRAFIJA.KATALOZI
Zagreb : Hrvatsko naravoslovno družtvo, 1889. -
01 BRUSI bib
Zagreb : Tiskom i nakladom Antuna Jakića, 1863. -
(Bibliografia Jugoslavenska ; knj. 1)
01 KUKULJ bib
Zagreb : Brzotisak Dragutina Albrechta, 1860. -
(Bibliografia Jugoslavenska ; knj. 1)
01 KUKULJ bib1
027 OPĆE KNJIŽNICE
04 ZBIRKE RAZLIČITIH SPISA
SVEUČILIŠNI računski centar
Zagreb : Sveučilište u Zagrebu - Elektrotehnički fakultet, 1970. -
04 SVEUČ pre
SVEUČILIŠNI računski centar
Zagreb : Sveučilište u Zagrebu-Elektrotehnički fakultet, 1971. -
04 SVEUČ rač
TEHNIČKE i ekonomske osnove
Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, 1972. -
04 TEHNI osn
05 PERIODIČNA IZDANJA OPĆ.SADRŽAJ
18

PRIRODA popularni časopis hrvatskog prirodoslovnog društva
Zagreb : Hrv. Prirodoslovno Društvo, 1911. -
Priroda
19

RADIOAMATER
Beograd : Tehnička knjiga : 1946. -
RADIOAMATER
061 KORPORACIJE. DRUŠTVA. KONGRESI. PODUZEĆA
23

STENJEVEC državna bolnica
Zagreb : Društvo za socijalnu pomoć duševnim bolesnicima u Stenjevcu, 1933. -
95 STENJE spo