Napredno
2

Zagreb : Hrvatsko knjievno drutvo sv. Jeronima, 1929. -
(Puka knjinica izdavana drutvom svetojeronimskim ; 306)
54 BABI gra
Zagreb : Hrvatsko knjievno drutvo sv. Jeronima, 1929. -
(Puka knjinica izdavana drutvom svetojeronimskim ; 306)
54 BABI gra
Zagreb : Matica hrvatska, 1929. -
54 BUBAN iz
5

Zagreb : Matica hrvatska, 1929. -
54 BUBAN iz
6

Zagreb : Matica hrvatska, 1917. -
54 BUBAN sli
Zagreb : Matica hrvatska, 1917. -
54 BUBAN sli
Zagreb : Nakladni zavod Hrvatske, 1949. -
(Mala nauna knjinica Hrvatskog prirodoslovnog drutva ; sv. 41)
54 BUBAN to
Zagreb : Tisak Dionike tiskare : 1889. -
54 KIPA ser
12

Zagreb : Tisak Dionike tiskare : 1889. -
54 KIPA ser
16

PRIRODA popularni asopis hrvatskog prirodoslovnog drutva
Zagreb : Hrv. Prirodoslovno Drutvo, 1911. -
Priroda
Detaljno
Zagreb : Nakladni zavod Hrvatske, 1948. -
(Mala nauna knjinica Hrvatskog prirodoslovnog drutva ; sv. 31)
54 RUI ar