Napredno
1

Zagreb : Hrvatsko prirodoslovno drutvo, 1951. -
(Prirodoslovna djela Hrvatskog prirodoslovnog drutva)
55 DOUGL bog
Zagreb : Hrvatsko prirodoslovno drutvo, 1951. -
(Prirodoslovna djela Hrvatskog prirodoslovnog drutva)
55 DOUGL bog
3

GLASNIK hrvatskog prirodoslovnog drutva
Zagreb : Hrvatsko prirodoslovno drutvo, 1886.... -
05 GLASNIK HPD
Detaljno
6

HRAE
Drenovci : Opinska narodna knjinica Drenovci, 1996-. -
886.2 HRAE
Detaljno
Zagreb Naklada Matice hrvatske, 1878. -
(Pouna knjinica Matice hrvatske ; knj. 2)
Z 55 KIPA sli
Zagreb : Naklada Matice hrvatske, 1897. -
(Pouna knjinica Matice hrvatske ; 22)
55 KUER vri
9

Zagreb : Naklada Matice hrvatske, 1897. -
(Pouna knjinica Matice hrvatske ; 22)
55 KUER vri
Zagreb : Hrvatsko prirodoslovno drutvo, 1978. -
(Mala znanstvena knjinica Hrvatskoga prirodoslovnog drutva)
55 MOKRO pot
Zagreb : Hrvatsko prirodoslovno drutvoa, 1984. -
(Mala znanstvena knjinica Hrvatskoga prirodoslovnog drutva)
55 PENZA kli
Beograd : Nolit, 1933. -
(Biblioteka nauka i znanje. serija 1 ; sv. 1)
55 POTON pos
13

Beograd : Nolit, 1933. -
(Biblioteka nauka i znanje. serija 1 ; sv. 1)
55 POTON pos
14

PRIRODA popularni asopis hrvatskog prirodoslovnog drutva
Zagreb : Hrv. Prirodoslovno Drutvo, 1911. -
Priroda
Detaljno
Zagreb : Hrvatsko prirodoslovno drutvo, 1953. -
(Prirodoslovna izdanja)
55 THIEN iv
16

Zagreb : Tisak kr. zemaljske tiskare, 1912. -
55 TUAN kol
Zagreb : Tisak kr. zemaljske tiskare, 1912. -
55 TUAN kol
VOLODIN, A.
Zagreb : Nakladni zavod Hrvatske, 1946. -
(Mala nauna knjinica Hrvatskog prirodoslovnog drutva ; sv. 11)
55 VOLOD str