Napredno
Zagreb : Hrvatsko prirodoslovno drutvo, 1977. -
(Mala znanstvena knjinica hrvatskog prirodoslovnog drutva)
59 COLI mat
3

GEHRING, D.
Zagreb : Drutvo sv. Jeronima, 1896 [ZagrebgDionika tiskara]. -
(Puka knjinica izdavana drutvom svetojeronimskim ; 104)
59 GEHRI ti
GEHRING, D.
Zagreb : Drutvo sv. Jeronima, 1896 [ZagrebgDionika tiskara]. -
(Puka knjinica izdavana drutvom svetojeronimskim ; 104)
59 GEHRI ti
5

GLASNIK hrvatskog prirodoslovnog drutva
Zagreb : Hrvatsko prirodoslovno drutvo, 1886.... -
05 GLASNIK HPD
Detaljno
Zagreb : Tiskarski i litografijski zavod K. Albrechra, 1886. -
59 JURIN fau
Zagreb : Tiskarski zavod Narodnih novinah, 1887. -
59 JURIN fau
9

PRIRODA popularni asopis hrvatskog prirodoslovnog drutva
Zagreb : Hrv. Prirodoslovno Drutvo, 1911. -
Priroda
Detaljno