Pojam: 613
Napredno
4

Karlovac : Diorama , 2007. -
(Biblioteka Do)
796 CHEN tai
FERBER, Edvin
Zagreb : Zatita zdravlja, 1953. -
613 FERBE iv
Lepoglava : Naklada Jakob Friedmann, [s.a.]. -
613 FRIIE put
613 FRI P
10

LIJENIKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski lijeniki zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno
11

Zagreb : Matica Hrvatska, 1898. -
613 LOBMA ov
Zagreb : Naklada Drutva Svetojeronimskoga, 1916. -
613 MARKO zar
15

Zagreb : Naklada Drutva Svetojeronimskoga, 1916. -
613 MARKO zar
Zagreb : Drutvo sv. Jeronima : Tisak Nadbiskupske tiskare, 1915. -
(Puka knjinica izdavana drutvom svetojeronimskim ; 184)
61(091) MARKO zdr
17

Zagreb : Drutvo sv. Jeronima : Tisak Nadbiskupske tiskare, 1915. -
(Puka knjinica izdavana drutvom svetojeronimskim ; 184)
61(091) MARKO zdr
19

MORGENMUFFEL, Isy
London : Dog Section Press, 2018 (Zagreb : to ita?, 2018). -
613 MORGE eat
Zagreb : Matica hrvatska, 1994. -
613 PIA M
613 PIASE medr
23

PRIRODA popularni asopis hrvatskog prirodoslovnog drutva
Zagreb : Hrv. Prirodoslovno Drutvo, 1911. -
Priroda
Detaljno
Varadin : Tisak J.B. Stiflera, 1902. -
Z 613 SPITZ zub
Karlovac : Drutvo apstinenata u Hrvatskoj i Slavoniji, 1912. -
(Knjinica proti alkoholu ; sv. 7)
613 TAMP jel
Zagreb : Izd. Drutvo hrv. sveuilinih gradjanina za pouku analfabeta, 1910. -
(Knjinica za narodnu prosvjetu i narodno zdravlje ; god. 1, sv. 1)
613 TAMP pouP