Pojam: 614
Napredno
3

Zagreb : Medicinski fakultet Sveuilita u Zagrebu, 1990. -
(Biblioteka udbenici i prirunici medicinskog fakulteta Sv. u Zagrebu)
614 BUDAK org
5

AVEC, Vladimir
Varadin : Opinska organizacija Crvenog kria Varadin, 1981. -
614 AVEC sto
Zagreb : Drutvo sv. Jeronima : Tisak Nadbiskupske tiskare, 1915. -
(Puka knjinica izdavana drutvom svetojeronimskim ; 184)
61(091) MARKO zdr
12

Zagreb : Drutvo sv. Jeronima : Tisak Nadbiskupske tiskare, 1915. -
(Puka knjinica izdavana drutvom svetojeronimskim ; 184)
61(091) MARKO zdr
Varadin : HAZU, Zavod za znanstveni rad Varadin, 1996. -
(Posebna izdanja / HAZU ; knj 7)
614 PIASE zdrv
SINTETSKA sredstva protiv malarije
Leverkusen : Bayer, 1944. -
614 SINTE sin
Zagreb : Tisak Zaklade tiskare Narodnih novina, 1934. -
61 TAMP des
Zagreb : tamparski zavod d.d., 1919. -
61 TAMPA ozd
Zagreb : Izd. zavod JAZU, 1966. -
(Izd. kole narodnog zdravlja Andrija tampar)
614 TAMP ubo
Zagreb : Izd. Hrvatska naklada, 1939. -
614 TAMP zdr
ZDRAVSTVENA uputstva o vodi za pie
Zagreb : Zdravstveno tehniki laboratorij zdravstvenog zavoda, 1942. -
614 ZDRAV vod