Pojam: PRAKSA
2

Zagreb : Novinsko-izdavaki zavod, 1971. -
004.3 PIRC pri
3

ELEKTROTEHNIAR
Zagreb : Tehnika knjiga, 1948
05 ELEKTROTEHNIAR
Detaljno
4

LIJENIKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski lijeniki zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno
5

STALEKI Glasnik
Zagreb : Hrvatski lijeniki zbor, 1914-1915 i 1921-1934. -
61 STALE
Detaljno
Zagreb : MINERVA Nakladna knjiara d.d., 1931. -
616-036.22 MAYER pre
7

PRIRODA popularni asopis hrvatskog prirodoslovnog drutva
Zagreb : Hrv. Prirodoslovno Drutvo, 1911. -
Priroda
Detaljno