Pojam: 2014
1

Tvoj aneo
Zagreb : Naa djeca, 2014. -
(Osmijeh)
(0.067) TVOJ tvo
3

Zagreb : Medicinska naklada, 2014. -
(Biblioteka Sveuilini udbenici / Medicinska naklada)
616 GALE bol
Link
ZBIRKA POINT - digitalizirana graa
Link
Nova usluga Metelwin digitalne knjinice Prodajte, zamijenite ili poklonite knjigu koja vam ne treba.
Link
NOVI ASOPIS
Obraeno godite 1937. asopisa JADRANSKA STRAA koji je od 1912-1941. vrio popularizaciju turizma na Jadranu. Ima i jako puno priloga vezanih uz ratnu mornaricu te niz knjievnih priloga, posebno novela i poezije, sve vezano uz more i pomorce.

Link
ELEKTROTEHNIKA ZBIRKA - digitalizirane knjige i asopisi.