Autor: Soja
1

DISCO fever
[s. l.] ; Silverline , 1979. -
78 DISCO fev
2

DISCO Sensation
Maribor ; Helidon , 1977. -
78 DISCO 20d
3

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno
4

LOVE 2 songs
[s. l.] ; MCP Records , 1997. -
78 RAZNI loves2
Izleti

Ivek je bio z zoološkom vrtu. Ako ga i vi želite posjetiti, evo linka sa informacijama. smile


Ivek se voli i puno igrati. Da mama i tata bankrotiraju, brinu se dućani s igračkama :D