Chopin Frederic
2

[s.l.] : FM Records, 2002. -
(Bouquet of Clasical Roses)
78 CHOPI cla
3

[s.l.] : FM Records, 2002. -
(Bouquet of Clasical Roses)
78 CHOPI cla
4

[s. l.] ; Pilz , 1988. -
78 RAZNI fredcho
5

[s.l.] : FM Records, 2002. -
(Bouquet of Clasical Roses)
78 CHOPI cla
6

Norfolk : MusicBank, 2001. -
(Spectacular Classics)
78 CHOPI con
10

[s. l.] ; DeAgostini, 1993. -
(Compact Collection Classica)
78 CHOPI com
Izleti

Ivek je bio z zoološkom vrtu. Ako ga i vi želite posjetiti, evo linka sa informacijama. smile


Ivek se voli i puno igrati. Da mama i tata bankrotiraju, brinu se dućani s igračkama :D