Banner
Point d.o.o.
select distinct knjiga.sifra, knjiga.nivo, knjiga.id_, knjiga.signatura, knjiga.redalica as redalica, knjiga.skupina1 as skupina1, knjiga.skupina2, knjiga.skupina4 as skupina4, knjiga.skupina5 as skupina5, knjiga.skupina6 as skupina6, knjiga.skupina7, knjiga.skup7_n, knjiga.udk, knjiga.lokacija, knjiga.autors, knjiga.gradja, knjiga.isbn_br, knjiga.lektira, knjiga.novinas, knjiga.zanrk, knjiga.opdat, knjiga.optim, knjiga.sig_1, knjiga.pr_sifra, substring(knjiga.skupina4 , PatIndex('%[0-9][0-9][0-9][0-9]%', knjiga.skupina4 ), 4) as aff, STUFF((SELECT top 1 ','+ invbroj.invent_br + '#' + invbroj.lokacija + '#' + invbroj.flagg + '#' + invbroj.gdje FROM m1.dbo.invbroj WITH(INDEX(sifraid)) WHERE invbroj.sifra=knjiga.sifra and invbroj.id_=knjiga.id_ and invbroj.otpis_d='1900-01-01 00:00:00.000' order by invbroj.gdje asc FOR XML PATH('')) , 1 , 1 , '' ) as invo, (select top 1 kko.skupina1 from m1.dbo.knjiga as kko WITH(INDEX(sifraid)) where kko.sifra=knjiga.sifra and kko.id_=knjiga.id_ and kko.nivo='') as skupo1, COUNT(1) OVER() as TotalCount from m1.dbo.knjiga WITH(INDEX(nsearch)) left join m1.dbo.pre00 WITH(INDEX(nsearch)) on ltrim(pre00.sifra)=knjiga.sifra and pre00.id_=knjiga.id_ and pre00.nivo=knjiga.nivo and (( pre00.predmet like '%SHEMA%') and ( pre00.predmet like '%:%' ) and ( pre00.predmet like '%GRAMOFON%' ) and ( pre00.predmet like '%SA%' ) and ( pre00.predmet like '%POJAĂ„ĹšAVAĂ„ĹšEM%' ) and ( pre00.predmet like '%SOLETA%' ) and ( pre00.predmet like '%M64%' )) where knjiga.id_=1 and (exists(select top 1 invbroj.sifra from m1.dbo.invbroj WITH(INDEX(nsearch)) where invbroj.sifra=knjiga.sifra and invbroj.id_=knjiga.id_ and invbroj.otpis_d<='1900-01-01 00:00:00.000' and invbroj.lokacija='MI' ) ) and knjiga.gradja<>'EGZ' and ( (pre00.sifra is not null) or (knjiga.sifra in (select distinct pres0.ssifra from m1.dbo.pres0 WITH(INDEX(ssifra)) where pres0.id_=knjiga.id_ and (( pres0.predmet like '%SHEMA%' or pres0.autor like '%SHEMA%') and ( pres0.predmet like '%:%' or pres0.autor like '%:%' ) and ( pres0.predmet like '%GRAMOFON%' or pres0.autor like '%GRAMOFON%' ) and ( pres0.predmet like '%SA%' or pres0.autor like '%SA%' ) and ( pres0.predmet like '%POJAĂ„ĹšAVAĂ„ĹšEM%' or pres0.autor like '%POJAĂ„ĹšAVAĂ„ĹšEM%' ) and ( pres0.predmet like '%SOLETA%' or pres0.autor like '%SOLETA%' ) and ( pres0.predmet like '%M64%' or pres0.autor like '%M64%' )))) ) group by knjiga.sifra, knjiga.id_, knjiga.nivo, knjiga.redalica , knjiga.skupina1 , knjiga.skupina2, knjiga.skupina4 , knjiga.skupina5 , knjiga.skupina6 , knjiga.skupina7, knjiga.skup7_n, knjiga.udk, knjiga.lokacija, knjiga.autors, knjiga.signatura, knjiga.gradja, knjiga.isbn_br, knjiga.lektira, knjiga.novinas, knjiga.zanrk, knjiga.opdat, knjiga.optim, knjiga.sig_1, knjiga.pr_sifra order by substring(knjiga.skupina4 , PatIndex('%[0-9][0-9][0-9][0-9]%', knjiga.skupina4 ), 4) desc OFFSET 0 ROWS FETCH NEXT 30 ROWS ONLY

Pojam: SHEMA : GRAMOFON SA POJAĂ„ĹšAVAĂ„ĹšEM SOLETA M64

nema rezultata
Nisu pronađeni rezultati pretraživanja
koji odgovaraju vašem upitu:

SHEMA : GRAMOFON SA POJAĂ„ĹšAVAĂ„ĹšEM SOLETA M64
Link 0 Izleti
Izleti

Ivek je bio z zoološkom vrtu. Ako ga i vi elite posjetiti, evo linka sa informacijama. smile

Link 1

Ivek se voli i puno igrati. Da mama i tata bankrotiraju, brinu se duani s igrakama :D

Link 2Izjava o pristupačnosti