Autor: Deorgijevski, Gjoko
1

ZABAVNE melodije
Beograd : Metronom, 1960. -
78 ZABAV o60