Autor: Duo Sa Kvarnera
1

ZABAVNE melodije
Zagreb : Udruženje kompozitora lake muzike Hrvatske, 1961. -
(Zabavne melodije ; Album 15)
78 ZABAV z15
2

ZABAVNE melodije
Zagreb : Udruženje kompozitora Hrvatske, 1962. -
(Zabavne melodije ; Album 21)
78 ZABAV z21
3

ZABAVNE melodije
Zagreb : Udruženje kompozitora Hrvatske, 1962. -
(Zabavne melodije ; Album 24)
78 ZABAV z24