Autor: Erceg
2

AVČIN, France
Ljubljana : Tehnička založba Slovenije, 1968. -
621.313(076.5) AVČIN isp
DRAGA domača rieč
Ivanec : Narodno Sveučilište ˝Đuro Arnold˝ : Knjižnica ˝Gustav Krklec˝, 1994. -
886.2(082) DRA ’94
DRAGA domača rieč
Ivanec : Narodno Sveučilište ˝Đuro Arnold˝ : Knjižnica ˝Gustav Krklec˝, 1995. -
886.2(082) DRA ’95
DRAGA domača rieč
Ivanec : Narodno Sveučilište ˝Đuro Arnold˝ : Knjižnica ˝Gustav Krklec˝, 1996. -
886.2(082) DRA ’96
DRAGA domača rieč
Ivanec : Narodno Sveučilište ˝Đuro Arnold˝ : Knjižnica ˝Gustav Krklec˝, 1999. -
886.2(082) DRA ’98
21

Varaždin : Savez za fizičku kulturu općine Varaždin, 1981. -
(Uz obilježavanje 800.obljetnice prvog spominjenja imena Varaždina)
79 HERCE spo
25

KAVALIRI
Zagreb : Croatia Records, 2012. -
784.4 KAVAL šuo
26

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno
Varaždin : Djelatnost za znanstvenoistraživački rad Opće bolnice Varaždin, [2004]. -
01:61(01) LONČAR bib2004
28

LJUBAV sve nadvladava
Banja Luka ; Petrićevac ; Sarajevo : Biskupski ordinarijat ; Franjevački samostan ; Synopsis, 2013. -
272 LJUBAV
29

MLAKAR, France
Ljubljana : Elektrotehniška prosveta Slovenije, 1964. -
621 MLAKA opć