Autor: BJELOVAR
BJELOVAR
Zagreb : Naklada Emil Merki, [S.a]. (Zagreb : Tisak Puke tiskare). -
908(497.5) BJELO
3

BJELOVARSKA pozornica
Bjelovar : Narodno kazalite Bjelovar,1952-1955.(Bjelovar : Gradska tamparija). -
05 BJELO
Detaljno
4

BJELOVARSKI list
Bjelovar : Informativni centar, 1949-1992. (Bjelovar : Prosvjeta). -
05 BJELO
5

Bjelovarski radikal
U Bjelovaru : [Mesna organizacija Narodne radikalne stranke u Bjelovaru], 1926-1928. (Bjelovar : tisak F. Lipi). -
329 BJELO bje
ESKOSLOVENSKA Obec (Bjelovar)
Bjelovar : eskoslovenska Obec, [1929?]. -
061=162.3 ESKO
Bjelovar : Dravna realna gimnazija, 1931. (Bjelovar : Tiskara Stj. kalec (prije Kolesar). -
371(058) DRAV izv
Bjelovar : Dravna realna gimnazija, 1933. (Bjelovar : Knjigotiskara Filip Lipi). -
371(058) DRAV izv
Bjelovar : Dravna realna gimnazija, 1932. (Bjelovar : Tiskara Stj. kalec (prije Kolesar). -
371(058) DRAV izv
Bjelovar : Dravna realna gimnazija, 1935. (Bjelovar : Tisak Filip Lipi ). -
371(058) DRAV izv
Bjelovar : Dravna realna gimnazija, 1935. (Bjelovar : Tisak Filip Lipi ). -
371(058) DRAV izv
Bjelovar : Dravna realna gimnazija, 1936. (Bjelovar : Tiskara Stj. kalec (prije Kolesar). -
371(058) DRAV izv
Bjelovar : Dravna realna gimnazija, 1937. (Bjelovar : Tiskara Stj. kalec (prije Kolesar). -
371(058) DRAV izv
Bjelovar : Dravna realna gimnazija, 1938. (Bjelovar : Tiskara Stj. kalec (prije Kolesar). -
371(058) DRAV izv
DRAVNA realna gimnazija (Bjelovar)
Bjelovar : Dravna realna gimnazija, 1939. (Bjelovar : Knjigotiskara i knjigoveznica F. Lipi). -
371(058) DRAV izv
GIMNAZIJA (Bjelovar)
Bjelovar : Gimnazija, 1947. (Bjelovar : Okruna tamparija Bjelovar). -
371(058) GIMNA izv
HRVATSKO graansko streljako drutvo (Bjelovar)
Bjelovar : Tisak Lav. Weissa, [1913]. -
796 HRVAT pos
HRVATSKO OBRTNO-radniko pjevako drutvo Golub (Bjelovar)
Bjelovar : Tiskara Stjepko kalec (prije Kolesar), [1938?]. -
78(091) HRVAT spo
HRVATSKO pjevako drutvo Dvojnice(Bjelovar)
Bjelovar : Knjigotiskara A. Kolesara naslj., 1923. -
78(091) HRVAT spo
KRALJEVSKA realna gimnazija (Bjelovar)
Bjelovar : Kraljevska realna gimnazija, 1915. (Bjelovar : Tisak Lav. Weissa). -
371(058) KRALJ izv
Bjelovar : Kraljevska realna gimnazija, 1918. (Zagreb : Kraljevska zemaljska tiskara). -
371(058) KRALJ izv
Bjelovar : Kraljevska realna gimnazija, 1919. (Bjelovar : A. Kolesar kom. drutvo). -
371(058) KRALJ izv
KRALJEVSKA realna gimnazija (Bjelovar)
Bjelovar : Kraljevska realna gimnazija, 1914. (Bjelovar : Tiskara Lav. Weissa). -
371(058) KRALJ izv
26

LIJENIKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski lijeniki zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno
PLANINARSKO DRUTVO BILO-gora (Bjelovar)
Bjelovar : Planinarsko drutvo Bilo-gora, 1966. (Bjelovar : Prosvjeta). -
061 PLANI pro
29

PRIRODA popularni asopis hrvatskog prirodoslovnog drutva
Zagreb : Hrv. Prirodoslovno Drutvo, 1911. -
Priroda
Detaljno
30

SCIENTIA Podraviana
Koprivnica : Povijesno i geografsko drutvo, 1989 -.
908:94(05) SCIEN
Vol.1, br.1 (lipanj 1989)- .
Detaljno