Horvat Josip
BILOKALNIK 1960-2000
Koprivnica : Bilokalnik, 2000. -
67/68:331:061 BILOK
2

Zagreb : Nakladni zavod Matice hrvatske, 1973. -
(Hrvatska povijest u popularnom obliku)
886.2 HORVA.J tis
3

Zagreb : Nakladni zavod Matice hrvatske, 1973. -
(Hrvatska povijest u popularnom obliku)
886.2 HORVA.J tis
6

Zagreb : Ante Velzek, 1939-1942. -
930.85 HORVA kul
Zagreb : Binoza-Svjetski pisci, 1936. -
949.75 HORVA.J pol
10

Zagreb : Binoza-Svjetski pisci, 1936. -
949.75 HORVA.J pol
Zagreb : Izdanje knjiare Vasi, 1939. -
930.85 SZABO kro
GK 930.85 SZA K
13

Zagreb : Izdanje knjiare Vasi, 1939. -
930.85 SZABO kro