Autor: JURINAC, Adolf (1854-1925)
Zagreb : Tiskarski i litografijski zavod K. Albrechra, 1886. -
59 JURIN fau
Varaždin : Tisak Josipa pl. Platzera sina, 1890. -
634.8 JURIN per
5

Varaždin : Tisak Josipa pl. Platzera sina, 1890. -
634.8 JURIN per
Zagreb : Tiskarski zavod ˝Narodnih novinah˝, 1887. -
59 JURIN fau