Autor: Dr. B
1

BEST sellers of the 70;s : vol. 3
[s. l.] ; Disky , 1996. -
78 RAZNI bests3
2

BILTEN HMB
Zagreb : Državni hidrometeorološki zavod Republike Hrvatske, 1987-. -
551.5 BILTE bil
Detaljno
3

BJELOVARSKA pozornica
Bjelovar : Narodno kazalište Bjelovar,1952-1955.(Bjelovar : Gradska štamparija). -
05 BJELO
Detaljno
4

Zagreb ; Beograd : Ministarstvo elektroprivrede FNRJ, 1949. -
(izdanja časopisa ˝Elektroprivreda˝ ; publikacija br. 3))
550.3 BRETH o
5

DIJETE, škola, obitelj
Zagreb : Pučko otvoreno učilište Korak po korak [etc.], 1999-2012. -
372.3 DIJET dis
izlaženje: , Tromjesečno, , Opis prema 2009,br.57 ; zadnji opis prema 2013,br.
Detaljno
6

DIJETE, vrtić, obitelj
Zagreb : Pučko otvoreno učilište Korak po korak, 1995-
372.3 DIJET dij
izlaženje: , Tromjesečno, , Opis prema 2009,br.57 ; zadnji opis prema 2013,br.
Detaljno
7

Ljubljana ; Rtv Ljubljana , 1977. -
78 FEELG besy
8

[S.l.] ; Stif Records , 1987. -
78 FEELG hun
9

DR. HOOK
[s. l.] ; Disky , 1996. -
78 HOOK drho
10

ELEKTROTEHNIČAR
Zagreb : Tehnička knjiga, 1948
05 ELEKTROTEHNIČAR
Detaljno
11

GLASNIK hrvatskog prirodoslovnog društva
Zagreb : Hrvatsko prirodoslovno društvo, 1886.... -
05 GLASNIK HPD
Detaljno
12

GOIN’ home
[s.l.] : Vanguard Records, 2007. -
78 GOIN tri
13

HRAŠĆE
Drenovci : Općinska narodna knjižnica Drenovci, 1996-. -
886.2 HRAŠĆE
Detaljno
16

JADRANSKA vila
Omiš : J. Tomasović, 1928.-1937. (Split: Tisak Hrvatske štamparije). -
(05)821.163.42 JAD vil
Detaljno
17

KONTEKST
Varaždin : Knjižničarsko društvo Varaždinske županije, 2015- . -
061.2 KONTE
Detaljno
18

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno
20

MITTHEILUNGEN aus dem Gebiete des Seewesens
Pola : Druck und Commisions-verlag von Carl Gerold’s Sohn in Wien, 1873.... -
05 MITHE
Detaljno
21

MOLITVENIK dr.
Zagreb : Židovska općina, 1998. ((Zagreb : Horetzky)). -
(Posebno izdanje / Židovska općina, Zagreb)
296.3 MOLIT mol
23

NARODNI gospodar
Trst. -
05 NAROD gos
Detaljno
27

PRIRODA popularni časopis hrvatskog prirodoslovnog društva
Zagreb : Hrv. Prirodoslovno Društvo, 1911. -
Priroda
Detaljno
28

RADIO
Zagreb : Radioamaterski klub Zagreb : 1945-1946. -
RADIO
Detaljno
REGGAE hits vol. 3
[s. l.] ; Columbia , 1993. -
78 RAZNI reggh3
30

SCIENTIA Podraviana
Koprivnica : Povijesno i geografsko društvo, 1989 -.
908:94(05) SCIEN
Vol.1, br.1 (lipanj 1989)- .
Detaljno