Rudan Pavao
1

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno
2

MEDICINSKI vjesnik
Osijek : Znanstvena jedinica za kliničko-medicinska istraživanja Opće bolnice Osijek, 1969- . -
05 MEDIC
Detaljno