Pojam: Sveukupna djela
1

Zagreb : Naklada piščeva, 1913. -
(Ksaver Šandor Gjalski : Sveukupna djela ; serija 3 ; sv. 6)
821.163.42-3 GJALS mor
2

Zagreb : Naklada pišćeva, 1914. -
(Sveukupna djela ; serija IV, sv. 4)
821.163.42-32 GJALS tri