Pojam: BIOGRAFIJA
Zagreb : BINOZA, 1939. -
(Hrvatski moderni pisci ; kolo 3, knj. 6)
886.2(091) BRE T
3

Zagreb : Hrvatski izdavalaki bibliografski zavod, 1943. -
(Junaci djela i misli ; knj. 4)
92:75(092) CALVI leo
4

Zagreb : Planetopia, 2006. -
(Biblioteka Osoba)
621.3:929 CHENE tes
8

Zagreb : Profil knjiga, 2012. -
78:929 GLAVA rol
9

HRAE
Drenovci : Opinska narodna knjinica Drenovci, 1996-. -
886.2 HRAE
Detaljno
10

ILIJANA Terezija od Karmelske Gospe,, redovnica
Hrvatski Leskovac, Samostan Kraljice Karmela, Brezovica, 1998. (Zagreb : Kerschoffset). -
271.971 ILIJA ost
Donji Miholjac : Tiskara G. E. Margold, 1936. -
92 IVEZI TES
12

Donji Miholjac : Tiskara G. E. Margold, 1936. -
92 IVEZI TES
Zagreb : JAZU, 1917. -
(Djela JAZU ; knj.28 )
821.163.42(091) JAG
15

Varadin : Varadinske barokne veeri, 2000. -
78 KRPAN mur
16

KRSTI, Kruno
Zagreb : [s.n.], 1937. -
92 KRSTI alb
20

LIJENIKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski lijeniki zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno
Varadin : [s.n.], 1977. -
61 PIASE dra
61 PIA DR
26

PRIRODA popularni asopis hrvatskog prirodoslovnog drutva
Zagreb : Hrv. Prirodoslovno Drutvo, 1911. -
Priroda
Detaljno
27

Zagreb : Provincijalat hrvatskih karmeliana, 2010. (Zagreb : Zagrebaka tiskara). -
(Duhovne meditacije ; 3)
235.3 SAGAR raz
28

Zagreb : V.B.Z., 2011. -
(Biblioteka Ambrozija ; knj. 327)
821-94 SARAM mal