Pojam: BJELOVAR-TISKARSTVO
Bjelovar : Državna realna gimnazija, 1931. (Bjelovar : Tiskara Stj. Škalec (prije Kolesar). -
371(058) DRŽAV izv
Bjelovar : Državna realna gimnazija, 1933. (Bjelovar : Knjigotiskara Filip Lipšić). -
371(058) DRŽAV izv
Bjelovar : Državna realna gimnazija, 1932. (Bjelovar : Tiskara Stj. Škalec (prije Kolesar). -
371(058) DRŽAV izv
Bjelovar : Državna realna gimnazija, 1935. (Bjelovar : Tisak Filip Lipšić ). -
371(058) DRŽAV izv
Bjelovar : Državna realna gimnazija, 1935. (Bjelovar : Tisak Filip Lipšić ). -
371(058) DRŽAV izv
Bjelovar : Državna realna gimnazija, 1936. (Bjelovar : Tiskara Stj. Škalec (prije Kolesar). -
371(058) DRŽAV izv
Bjelovar : Državna realna gimnazija, 1937. (Bjelovar : Tiskara Stj. Škalec (prije Kolesar). -
371(058) DRŽAV izv
Bjelovar : Državna realna gimnazija, 1938. (Bjelovar : Tiskara Stj. Škalec (prije Kolesar). -
371(058) DRŽAV izv
DRŽAVNA realna gimnazija (Bjelovar)
Bjelovar : Državna realna gimnazija, 1939. (Bjelovar : Knjigotiskara i knjigoveznica F. Lipšić). -
371(058) DRŽAV izv
Bjelovar : Tisak i naklada Knjigitiskare F. Lipšić, 1934. -
821.163.42-3 KOVAČ nav
KRALJEVSKA realna gimnazija (Bjelovar)
Bjelovar : Kraljevska realna gimnazija, 1915. (Bjelovar : Tisak Lav. Weissa). -
371(058) KRALJ izv
Bjelovar : Kraljevska realna gimnazija, 1919. (Bjelovar : A. Kolesar kom. društvo). -
371(058) KRALJ izv
KRALJEVSKA realna gimnazija (Bjelovar)
Bjelovar : Kraljevska realna gimnazija, 1914. (Bjelovar : Tiskara Lav. Weissa). -
371(058) KRALJ izv
SPOMEN-knjiga ˝Hrvatskoga Sokola˝ u Bjelovaru
Bjelovar : Tiskara F. Lipšić, 1925. -
796(091) SPOME
U Bjelovaru : Tisak i naklada Lav. Weissa-a, 1917. -
821.162.3-3 ZEYER dar