Pojam: HRVATSKA POVIJEST
Zagreb : naklada Hrv. pedagog.-knjievnoga sbora, 1885
(Knjinica za uitelje ; knj. 15)
37(091)(497.5) ADAMO gra
Vinkovci : Matica hrvatska, Ogranak ; Slavonski Brod : Hrvatski institut za povijest, Podrunica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2007. -
(Bibliotheca Croatica - Slavonica, Sirmiensia et Baranyensia. Studije ; knj. 9)
94(497.5) ANDRI vin
Zagreb : U nakladi vlastite knjiare, 1904. -
821.163.42(091) BREYE pri
U Zagrebu : Matica hrvatska, 1910. -
(Crtice iz hrvatske knjievnosti)
821.163.42(091) BRO BUAR pov
Zagreb : Troak i naklada Kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, Odjela za bogot. i nastavu, 1910. -
(Graa za povijest kolstva kraljevina Hrvatske i Slavonije ; sv. 1)
37(091) CUVAJ gra
Zagreb : Troak i naklada Kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, Odjela za bogot. i nastavu, 1910. -
(Graa za povijest kolstva kraljevina Hrvatske i Slavonije ; sv. 3)
37(091) CUVAJ gra
Zagreb : Troak i naklada Kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, Odjela za bogot. i nastavu, 1910. -
(Graa za povijest kolstva kraljevina Hrvatske i Slavonije ; sv. 5)
37(091) CUVAJ gra
Zagreb : Troak i naklada Kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, Odjela za bogot. i nastavu, 1910. -
(Graa za povijest kolstva kraljevina Hrvatske i Slavonije ; sv. 6)
37(091) CUVAJ gra
Zagreb : Troak i naklada Kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, Odjela za bogot. i nastavu, 1913. -
(Graa za povijest kolstva kraljevina Hrvatske i Slavonije ; sv. 9)
37(091) CUVAJ gra
Zagreb : Troak i naklada Kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, Odjela za bogot. i nastavu, 1913. -
(Graa za povijest kolstva kraljevina Hrvatske i Slavonije ; sv. 8)
37(091) CUVAJ gra
Zagreb : Troak i naklada Kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, Odjela za bogot. i nastavu, 1913. -
(Graa za povijest kolstva kraljevina Hrvatske i Slavonije ; sv. 10)
37(091) CUVAJ gra
Zagreb : Troak i naklada Kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, Odjela za bogot. i nastavu, 1913. -
(Graa za povijest kolstva kraljevina Hrvatske i Slavonije ; sv. 11)
37(091) CUVAJ gra
Zagreb : Troak i naklada Kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, Odjela za bogot. i nastavu, 1910. -
(Graa za povijest kolstva kraljevina Hrvatske i Slavonije ; sv. 4)
37(091) CUVAJ gra
Zagreb : Troak i naklada Kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, Odjela za bogot. i nastavu, 1911. -
(Graa za povijest kolstva kraljevina Hrvatske i Slavonije ; sv. 7)
37(091) CUVAJ gra
Zagreb : Troak i naklada Kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, Odjela za bogot. i nastavu, 1910. -
(Graa za povijest kolstva kraljevina Hrvatske i Slavonije ; sv. 2)
37(091) CUVAJ gra
16

Zagreb : Izd. Matice hrvatske, 1940. -
(Jubilarna izdanja o stotoj godinjici Matice hrvatske 1842-1942)
94(497.5) DABIN hrv
19

Zagreb : Novi Liber : idovska opina Zagreb, 2001. -
(Historiae ; knj.3)
323.1(497.5Zagreb) GOLDS hol
Zagreb : Tiskara Merkur, 1919. -
886.2 HER L
21

Zagreb : Nakladni zavod Matice hrvatske, 1973. -
(Hrvatska povijest u popularnom obliku)
886.2 HORVA.J tis
22

Zagreb : Nakladni zavod Matice hrvatske, 1973. -
(Hrvatska povijest u popularnom obliku)
886.2 HORVA.J tis
23

Zagreb : Ante Velzek, 1939-1942. -
930.85 HORVA kul
Zagreb : Binoza-Svjetski pisci, 1936. -
949.75 HORVA.J pol
27

Zagreb : Binoza-Svjetski pisci, 1936. -
949.75 HORVA.J pol
HRVATSKI pokret
Zagreb : Dionika tiskara, 1898. -
949.75 HRVAT