Pojam: ODGOJ
Zagreb : naklada Hrv. pedagog.-književnoga sbora, 1885
(Knjižnica za učitelje ; knj. 15)
37(091)(497.5) ADAMO gra
Zagreb : Udruga roditelja ˝Korak po korak˝, 2003. -
(Biblioteka Korak po korak : stvaranje okruženja usmjerenih na dijete ; knj. 4)
371 DANIE kur
5

DIJETE, vrtić, obitelj
Zagreb : Pučko otvoreno učilište Korak po korak, 1995-
372.3 DIJET dij
izlaženje: , Tromjesečno, , Opis prema 2009,br.57 ; zadnji opis prema 2013,br.
Detaljno
HANSEN, Kirsten A.
Zagreb : Udruga roditelja Korak po korak, 2001. -
(Biblioteka Korak po korak : stvaranje okruženja usmjerenih na dijete : knj. 3)
372:159.9 HANSE kur
8

ISTARSKI borac
Pula : Literarni klub ˝Istarski borac˝, 1953-1961.
05 IBOR
Detaljno
IVANEČKI kalendar 1981
Ivanec : Novinsko izdavačko i štamparska radna organizacija, 1981. -
059 IVANEC
Zagreb : naklada Hrvat. pedagogijsko-književnoga zbora, 1895 (u Zagrebu : knjigotiskarski i litografijski zavod C. Albrechta)
(Knjižnica za učitelje ; knj. 31)
373.382 KAS r
11

Zagreb : naklada Hrvat. pedagogijsko-književnoga zbora, 1895 (u Zagrebu : knjigotiskarski i litografijski zavod C. Albrechta)
(Knjižnica za učitelje ; knj. 31)
373.382 KAS r
Zagreb : Društvo sv. Jeronima, 1872. -
(Pučka knjižnica izdavana društvom svetojeronimskim : 9)
886.2-2 KODYM mla
Belovar : Tisak i naklada J. Fleischmann-a, 1899. -
37.03 KOŠĆE nek
14

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno
19

PRIRODA popularni časopis hrvatskog prirodoslovnog društva
Zagreb : Hrv. Prirodoslovno Društvo, 1911. -
Priroda
Detaljno
Zagreb : Nakladom hrv. pedagogijsko-književnoga sbora, 1883. -
(Knjižnica za učitelje ; knj. 13)
371 SPENC nau
22

STALEŠKI Glasnik
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1914-1915 i 1921-1934. -
61 STALE
Detaljno
Zagreb : Udruga roditelja Korak po korak, 2000. -
(Biblioteka Korak po korak : stvaranje okruženja usmjerenih na dijete ; knj. 2)
372:159.9 STOKE kur
Zagreb : nakladom Hrvatskoga pedagogijskoga-književnoga sbora, 1887 (Zagreb : knjigotiskarski i litografijski zavod C. Albrechta)
(Pedagogijska biblioteka ; vol. 19)
37.01 TOMAS ob