Pojam: POLJOPRIVREDA
APPARATE und geraete fuer
Bonn : C. Gerhardt, 193X. -
631.3 APPARA land
2

Zagreb : Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, 2007. -
338.43(497.5:4-67 EU) BEŠIR kak
Zagreb : Nakl. zav. Hrvatske, 1948. -
(Mala naučna knjižnica Hrvatskog prirodoslovnog društva ; sv. 38)
63(47) FURLA čud
Zagreb : Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima ; 1937. -
Pučka knjižnica izdavana društvom svetojeronimskim ; 503
58 MOHAČ uzg
7

Zagreb : Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima ; 1937. -
Pučka knjižnica izdavana društvom svetojeronimskim ; 503
58 MOHAČ uzg
8

PRIRODA popularni časopis hrvatskog prirodoslovnog društva
Zagreb : Hrv. Prirodoslovno Društvo, 1911. -
Priroda
Detaljno
Zagreb,: Hrv.-slav. gospodarsko društvo kao središnja zadruga u Zagrebu, 1923. -
63 STEIN non
Zagreb : Poljoprivredni nakladni zavod, 1947. -
(Veterinarska knjižnica / Poljoprivredni nakladni zavod ; sv. 3)
638 BOLES bol
11

Zagreb : Poljoprivredni nakladni zavod, 1952. -
634 TURKO amp