Pojam: BJELOVAR
Bjelovar : Tisak i naklada Lav. Weiss-a, naslj. Miroslav Svoboda i drug., 1919. -
882-3 ARCYB krv
BJELOVAR
Zagreb : Naklada Emil Merkić, [S.a]. (Zagreb : Tisak Pučke tiskare). -
908(497.5) BJELO
4

BJELOVARSKA pozornica
Bjelovar : Narodno kazalište Bjelovar,1952-1955.(Bjelovar : Gradska štamparija). -
05 BJELO
Detaljno
5

BJELOVARSKI list
Bjelovar : Informativni centar, 1949-1992. (Bjelovar : Prosvjeta). -
05 BJELO
BORBENI put 32. divizije
Zagreb : Odbor za proslavu 15 - godišnjice 32. divizije, 1959. -
94(497.5)NOB BORBE
BOŠNJAK, Ivan
Bjelovar : Tisak i naklada Lav. Weissa u Bjelovaru, 1915. -
821.163.42-3 BOŠNJ uvi
U Zagrebu : Tiskom Dragutina Albrechta, 1875. -
(Monumenta historica Slavorum meridionalium = Povjestni spomenici Južnih Slavenah ; knj.III)
930.22 CODEX
ČESKOSLOVENSKA Obec (Bjelovar)
Bjelovar : Československa Obec, [1929?]. -
061=162.3 ČESKO
Bjelovar : Državna realna gimnazija, 1931. (Bjelovar : Tiskara Stj. Škalec (prije Kolesar). -
371(058) DRŽAV izv
Bjelovar : Državna realna gimnazija, 1933. (Bjelovar : Knjigotiskara Filip Lipšić). -
371(058) DRŽAV izv
Bjelovar : Državna realna gimnazija, 1932. (Bjelovar : Tiskara Stj. Škalec (prije Kolesar). -
371(058) DRŽAV izv
Bjelovar : Državna realna gimnazija, 1935. (Bjelovar : Tisak Filip Lipšić ). -
371(058) DRŽAV izv
Bjelovar : Državna realna gimnazija, 1935. (Bjelovar : Tisak Filip Lipšić ). -
371(058) DRŽAV izv
Bjelovar : Državna realna gimnazija, 1936. (Bjelovar : Tiskara Stj. Škalec (prije Kolesar). -
371(058) DRŽAV izv
Bjelovar : Državna realna gimnazija, 1937. (Bjelovar : Tiskara Stj. Škalec (prije Kolesar). -
371(058) DRŽAV izv
Bjelovar : Državna realna gimnazija, 1938. (Bjelovar : Tiskara Stj. Škalec (prije Kolesar). -
371(058) DRŽAV izv
DRŽAVNA realna gimnazija (Bjelovar)
Bjelovar : Državna realna gimnazija, 1939. (Bjelovar : Knjigotiskara i knjigoveznica F. Lipšić). -
371(058) DRŽAV izv
GIMNAZIJA (Bjelovar)
Bjelovar : Gimnazija, 1947. (Bjelovar : Okružna štamparija Bjelovar). -
371(058) GIMNA izv
Bjelovar : Tisak Lav. Weiss-a, 1904. -
613.8 GUNDR alk
HRVATSKO građansko streljačko društvo (Bjelovar)
Bjelovar : Tisak Lav. Weissa, [1913]. -
796 HRVAT pos
HRVATSKO OBRTNO-radničko pjevačko društvo ˝Golub˝ (Bjelovar)
Bjelovar : Tiskara Stjepko Škalec (prije Kolesar), [1938?]. -
78(091) HRVAT spo
HRVATSKO pjevačko društvo ˝Dvojnice˝(Bjelovar)
Bjelovar : Knjigotiskara A. Kolesara naslj., 1923. -
78(091) HRVAT spo
27

Zagreb : Matica hrvatska, 1904. -
(Zabavna knjižnica Matice hrvatske ; sv.280)
820/899-8 IZSLA
Zagreb : Matica hrvatska, 1904. -
(Zabavna knjižnica Matice hrvatske ; sv.280)
820/899-8 IZSLA