Pojam: ŠIMUNIĆ_ Mijo
1

Zagreb : kolska knjiga, 1990. ((Varadin : Varadin)). -
(Udbenici Sveuilita u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)
614(075.8) IMUN pri
2

Zagreb : Zavod za organizaciju u ekonomiku zdravstva. (Pazin), 1985. -
614(075.8) IMUN pri