Pojam: Budisavljević_ Bude
2

Zagreb : Matica hrvatska : Zora, 1963. -
(Pet stoljea hrvatske knjievnosti ; knj. 56)
886.2-3 BUDIS dje
4

LIJENIKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski lijeniki zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno