Varadin : Stifler, 1927. -
061 TOMIS sjs
061 TOMI RA
Varadin : Stifler, 1925. -
061 TOMIS sis
061 TOMI RA
Varadin : Stifler, 1926. -
061 TOMIS ssm
061 TOMI RA
VILA-hrvatsko pjevako drutvo
Varadin : Tiskara Stjep. pl. Platzera, 1903. -
061 VILA izv
VILA-hrvatsko pjevako drutvo
Varadin : Stifler, 1920. -
061 VIL P
VJENAC-hrvatsko radniko pjevako drutvo
Varadin : Tiskara Platzerova, 1888. -
061 VIJENA pra
18

1001 ALBUMS
London : Cassell illustrated, 2008. -
78 1001 alb
19

16 no 1 country hits
Zagreb ; Suzy , 1977. -
78 COUNTR hit
20

16 top-tien hits
Zagreb ; Suzy , 1974. -
78 TOPT hi1
21

16 top 10 hits vol.2
Zagreb ; SUZY , 1975. -
78 TOP16 vo2
22

20 disco dancin hits
[s. l.] ; Pickwick , 1980. -
78 DISCO dan
23

20 milestones of rockn roll : vol. 1
[s. l.] ; BlockBuster , 1995. -
78 RAZNI 20m1
24

20 milestones of rockn roll : vol. 3
[s. l.] ; BlockBuster , 1995. -
78 RAZNI 20m2
25

20 star studded country hits
[s. l.] ; Pickwick , 1981. -
78 STAR stc
26

21 country legends
Beograd ; PGP RTB , 1988. -
78 COUNTR leg21
27

25 oldies : vol. 1
[s. l.] ; BlockBuster , 1995. -
78 RAZNI 25o1
28

25 oldies : vol. 2
[s. l.] ; BlockBuster , 1995. -
78 RAZNI 25o2
29

25 oldies : vol. 3
[s. l.] ; BlockBuster , 1995. -
78 RAZNI 25o3
30

25 oldies : vol. 4
[s. l.] ; BlockBuster , 1995. -
78 RAZNI 25o4