Pojam: Babi__ Snje_ana
ZAVIČAJNICI grada Vinkovaca
Vukovar : Državni arhiv u Vukovaru, 2011. -
(Gradivo za povijest Vukovarsko-srijemske županije ; knj. 3)
929(497.5 Vinkovci) ZAVIČ