Feletar Dragutin
Koprivnica : [SOUR Bilokalnik], 1980. -
67/68:331:061 FELET sou
3

PRIRODA popularni časopis hrvatskog prirodoslovnog društva
Zagreb : Hrv. Prirodoslovno Društvo, 1911. -
Priroda
Detaljno
4

RUKE književni prilog
Koprivnica : Glas Podravine, 1977-1979.
05 RUKE
Detaljno
5

SCIENTIA Podraviana
Koprivnica : Povijesno i geografsko društvo, 1989 -.
908:94(05) SCIEN
Vol.1, br.1 (lipanj 1989)- .
Detaljno