Autor: Griesbach, Ljudevit
VARAŽDIN grad
Varaždin : Gradski turistički odbor, 1942. -
338 VARAŽ
Zagreb : JAZU, 1940. -
(Hrvatski kulturni spomenici ; 1)
908 SENJ