Autor: Srkulj, Z
VARAŽDIN grad
Varaždin : Gradski turistički odbor, 1942. -
338 VARAŽ