Pojam: KOPRIVNICA
BILOKALNIK 1960-2000
Koprivnica : Bilokalnik, 2000. -
67/68:331:061 BILOK
Koprivnica : [SOUR Bilokalnik], 1980. -
67/68:331:061 FELET sou
6

KOPRIVNIČKE novine tjednik
Koprivnica : ˝Mali Princ˝, 1995.-1996. -
908(497.5 Koprivnica) KOPRI kop
7

Koprivnički magnum
Koprivnica : Centar mladih - Omladinska zadruga, 1990-1991. -
05 KOPRI kop
9

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno
11

Novi Magnum
Koprivnica : Glas Podravine, 1991. -
05 NOVI nov
12

Osvit, časopis omladine
Koprivnica : Literarno društvo ˝Ivan Goran Kovačić˝, 1953 (MPM Štampa). -
378 OSVIT osv
izlaženje: , Izašao 1 broj
Detaljno
13

PODRAVSKI tjednik
Koprivnica : ˝TUT˝, 1992. -
908 PODRA pod
14

PRIRODA popularni časopis hrvatskog prirodoslovnog društva
Zagreb : Hrv. Prirodoslovno Društvo, 1911. -
Priroda
Detaljno
RADOVI Zavoda za znastveni rad Varaždin
Zagreb; ; Varaždin : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu, 2009. -
(Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin ; 20)
08 RAD.ZZ.VŽ(20)
16

SCIENTIA Podraviana
Koprivnica : Povijesno i geografsko društvo, 1989 -.
908:94(05) SCIEN
Vol.1, br.1 (lipanj 1989)- .
Detaljno
18

SVEZAK
Bjelovar ; Koprivnica ; Križevci : Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja, 1999-. -
02(051) SVEZA
Detaljno