Pojam: LEPOGLAVA
Zagreb : Izd. Hrvatskoga izd. bibliografskog zavoda, 1942. -
(Hrvatska u riječi i slici ; sv. 1)
914.975 DUGAČ vel
914.975 DUG V
IVANEČKA škrinjica 2007.
Ivanec : Ivanečki klub kolekcionara, 2007. -
(Iavnečka škrinjica ; 3)
05 IVA ’07
IVANEČKI kalendar 1979
Ivanec : Novinsko izdavačko i štamparsko poduzeće, 1979. -
059 IVANEC