Pojam: MONOGRAFIJA
BILOKALNIK 1960-2000
Koprivnica : Bilokalnik, 2000. -
67/68:331:061 BILOK
BJELOVAR
Zagreb : Naklada Emil Merkić, [S.a]. (Zagreb : Tisak Pučke tiskare). -
908(497.5) BJELO
3

DIJETE, vrtić, obitelj
Zagreb : Pučko otvoreno učilište Korak po korak, 1995-
372.3 DIJET dij
izlaženje: , Tromjesečno, , Opis prema 2009,br.57 ; zadnji opis prema 2013,br.
Detaljno
Koprivnica : [SOUR Bilokalnik], 1980. -
67/68:331:061 FELET sou
6

PRIRODA popularni časopis hrvatskog prirodoslovnog društva
Zagreb : Hrv. Prirodoslovno Društvo, 1911. -
Priroda
Detaljno