Varaždin : Stifler, 1927. -
061 TOMIS sjs
061 TOMI RA
Varaždin : Stifler, 1925. -
061 TOMIS sis
061 TOMI RA
Varaždin : Stifler, 1926. -
061 TOMIS ssm
061 TOMI RA
˝VILA˝-hrvatsko pjevačko društvo
Varaždin : Tiskara Stjep. pl. Platzera, 1903. -
061 VILA izv
˝VILA˝-hrvatsko pjevačko društvo
Varaždin : Stifler, 1920. -
061 VIL P
˝VJENAC˝-hrvatsko radničko pjevačko društvo
Varaždin : Tiskara Platzerova, 1888. -
061 VIJENA pra
19

BILTEN HMB
Zagreb : Državni hidrometeorološki zavod Republike Hrvatske, 1987-. -
551.5 BILTE bil
Detaljno
BLAGAJNA za podporu bolestnikah okružja županije varaždinske
Varaždin : Knjigotiskara J.B. Stiflera, 1905. -
061 BLA P 1905.
061 BLA P 1905.
Zagreb : Tiskarski zavod ˝Narodnih novinah˝ (1888). -
(Societas historico-naturalis croatica)
061 BRUSIN
ČESKOSLOVENSKA Obec (Bjelovar)
Bjelovar : Československa Obec, [1929?]. -
061=162.3 ČESKO
DAN općine Varaždin
Varaždin : Varaždinski glasnik, glasilo HDZ Varaždin, 1992. -
061 DAN 1992.
DOBROTVORNO društvo u Varaždinu
Varaždin : Tis. J.B. Stiflera, 1897. -
061 DOB P
061 DOBRO pra
DOBROVOLJNO vatrogasno društvo Vinica
Varaždin : Tiskarski zavod J. Platzerova sina, 1890. -
061 DOBR.VI pra
DRUŠTVO strieljacah sa rilom u Varaždinu
Varaždin : Tis. Platzera i sina, 1870. -
061 DRUŠ.S pra
061 DRU.S P
DRUŠTVO varaždinskih žena za zaštitu djece u Varaždinu
Varaždin : Tiskara Stifler, 1923. -
061 DRUŠT žen