Pojam: 796
[SEDAMDESET] 70. godina
Varadin : Nogometni savez Varadin, 1980. -
796 SEDAM
Beech, John
Prentice Hall, 2004.
796:65.012 BEECH the
Zagreb : Hrvatsko prirodoslovno drutvo, 1956. -
(Knjinica Prirode Hrvatskog prirodoslovnog drutva. Kolo II. ; svezak 2)
796.52 BUTOR osv
Zagreb : kolska knjiga, 1951. -
(Knjinica Prirode Hrvatskog prirodoslovnog drutva ; sv. 24-25)
910.4 BUTOR osv
Zagreb : Hrvatsko prirodoslovno drutvo, 1956. -
(Knjinica Prirode Hrvatskog prirodoslovnog drutva. Kolo I. ; svezak 1)
796.52 BUTOR osv
HRVATSKO graansko streljako drutvo (Bjelovar)
Bjelovar : Tisak Lav. Weissa, [1913]. -
796 HRVAT pos
15

LIJENIKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski lijeniki zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno
16

MITTHEILUNGEN aus dem Gebiete des Seewesens
Pola : Druck und Commisions-verlag von Carl Gerolds Sohn in Wien, 1873.... -
05 MITHE
Detaljno
NOGOMET
Bjelovar : Bjelovarski nogometni podsavez, 1955. (Bjelovar : Prosvjeta). -
796(091) NOGOM
Varadin : Tiskara Kraljek i Vei, 1945. -
796 POLI sle
796 POL S
19

PRIRODA popularni asopis hrvatskog prirodoslovnog drutva
Zagreb : Hrv. Prirodoslovno Drutvo, 1911. -
Priroda
Detaljno
SCHWAWGERL, Martin
Leipzig : Verlagsbuchhandlung voj J. J. Weber, 1880
7 SCHWA kat
SPOMEN-knjiga Hrvatskoga Sokola u Bjelovaru
Bjelovar : Tiskara F. Lipi, 1925. -
796(091) SPOME