A B C D E H K N O P R S T U V W
1

AUTOTRANSPORT Varadin. OOUR Putniki promet
Varadin : Tisak Varteks RO Tiskara Varadin, 1984. -
656 ATP A 1984-1985.
3

King, Graham
Glasgow : Harper Collins Publishers, 2003. -
82 KING, col
5

UPPENBORN, Friedrich
[S.l.] : Project Gutenberg, 2018
621 UPPEN his
BOBI I RUDI
Zagreb : Koprive, 1956. -
821.163.42-7 BOBIRUDI
Zagreb : Prematica, 1933. -
(Mala knjinica Matice hrvatske ; N.S. ; sv. 3)
949.75 HORVA.R hrp1
Varadin : Tiskara Stifler, 1919. -
(Puka predavanja ; sv. 2)
374 KUENJ nep
374 KU N
Zagreb : Tis. kr. zemaljske tiskare, 1912. -
949.75 HORVA v16
949.75 HOR V
MANDI-Higy, Franjo
Zagreb : Hrvatski tamparski zavod, 1923. -
886.2(02.053.2)-9 MANDI dje
SEDAMDESET i i pet aljivih
Zagreb : Naklada Kugli, 1926. -
886.2-32:398 SEDAM
KINO i elektroakustiki ureaji
Kranj, Iskra propagandna sluba, 1965
621 ISKRA kin
17

400 IDEAS
New York : Hayden Book Company, 1964. -
621.3 400 ide
18

BRIMAR val
[s.l.] : Brimar, [s.a.]. -
621.3 BRIMA
20

Indianapolis : Howard W. Sams and Co., 1958. -
(Photofact Publication ; HF-2)
621.38 SAMS ser2
21

Indianapolis : Howard W. Sams and Co, 1959. -
(Photofact publication ; HF-3)
621.38 SAMS ser3
22

Indianapolis : Howard Sams and Co, 1959. -
(Photofact publication ; HF-4)
621.38 SAMS ser4
23

Indianapolis : Howard W. Sams and Co, 1957. -
(Photofact publication ; ERA-1)
621.38 SAMS ele
24

New York : John F. Rider Publisher, 1959. -
621.38 CROWH bas1
25

New York : John F. Rider Publisher, 1959. -
621.38 CROWH bas2
26

New York : John F. Rider Publisher, 1959. -
621.38 CROWH bas3
27

AMPEREX complete series
New York : AMPEREX ELECTRONIC CORPORATION, [s.a.]. -
621.38 AMPER com
28

HARTLEY, H. A.
New York NY : Gernsback Library INC, 1958. -
(Gernsback Library ; 71)
621.38 HARTL aud
29

EDELMAN, P. E.
New York : The E. I. Company, 1924. -
(The Experimenters Library ; No. 13)
621.39 EDELM ref
30

150 RADIO Hook-Ups
New York : The E. I. Company, 1936. -
621.39 RADIOH 150