Pojam: ZAKONI
Zagreb : Naklada Hrvatskog prirodoslovnog drutva, 1920. -
(Odabrana djela iz prirodoslovlja ; knj. 3)
51 BOREL SLU
3

ISTARSKI borac
Pula : Literarni klub Istarski borac, 1953-1961.
05 IBOR
Detaljno
4

LIJENIKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski lijeniki zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno
NACRT zakona o eksproprijaciji
Sombor : tamparija Stevana Stojaia, 1923. -
241 NACRT eks
8

PRIRODA popularni asopis hrvatskog prirodoslovnog drutva
Zagreb : Hrv. Prirodoslovno Drutvo, 1911. -
Priroda
Detaljno
9

STALEKI Glasnik
Zagreb : Hrvatski lijeniki zbor, 1914-1915 i 1921-1934. -
61 STALE
Detaljno
ILI, Franjo
Zagreb : Tiskara i naklada knjiare St. Kugli Zagreb, 1936. -
324(094.5) ILI ure