Pojam: 371(091)
ANNUARIO de Ginnasio Reale Comunale
Pola : Editrice la Direzione del Ginnasio, 1909 -
371(091) ANNUAG 1909
ANNUARIO de Ginnasio Reale Comunale
Pola : Editrice la Direzione del Ginnasio, 1910 -
371(091) ANNUAG 1910
ANNUARIO de Ginnasio Reale Comunale
Pola : Editrice la Direzione del Ginnasio, 1911 -
371(091) ANNUAG 1911
ANNUARIO de Ginnasio Reale Comunale
Pola : Editrice la Direzione del Ginnasio, 1912 -
371(091) ANNUAG 1912
ANNUARIO de Ginnasio Reale Comunale
Pola : Editrice la Direzione del Ginnasio, 1913 -
371(091) ANNUAG 1913
ANNUARIO de Ginnasio Reale Comunale
Pola : Editrice la Direzione del Ginnasio, 1914 -
371(091) ANNUAG 1914
DJEVOJAČKA učionica u samostanu Duvnah sv. Uršule
Varaždin : Knjigotiskara Platzerova sina, 1889. -
371(091) DJEVO raz
DRŽAVNA osnovna škola ˝Kraljica Marija˝ u Varaždinu
Varaždin : [s.n.], 1939. -
371(091) DRŽAV 1938-1939
ERSTER JAHRESBERICHT MARINE-Unterrealschule Pola
Pola : Druck von Georg Seraschin, 1872. -
371(091) JAHRM 1872
15

GIMNAZIJA-SC ˝Gabrijel Santo˝
Varaždin : Savjet SC ˝Gabrijel Santo˝, 1986. -
371(091) GIMNA sgs
Varaždin : Tiskara Slobodine ˝Narodne tiskare˝, 1937. -
371(091) GIMNA spo
19

GODIŠNJI izvještaj državne mješovite građanske škole u Virju
Virje : Štamparija M. Tišljar, 1936. -
371(091)IZVJv 19336
GODIŠNJI izvještaj državne mješovite građanske škole u Virju
Virje : Štamparija M. Tišljar, 1936. -
371(091)IZVJv 19336
GODIŠNJI izvještaj državne mješovite građanske škole u Virju
Virje : Štamparija M. Tišljar, 1936. -
371(091)IZVJG 1935
22

GODIŠNJI izvještaj državne mješovite građanske škole u Virju
Virje : Štamparija M. Tišljar, 1936. -
371(091)IZVJG 1935