BAN Frankopan pred
Varaždin : Tis. i nakl. J. B. Stiflera, [s.a.]. -
886.2 BAN fra
12

Zagreb : Narodna knjižnica, 1926.. -
886.2.09 BARAC aug
14

Zagreb : vlast. naklada, 1905.-
821.163.42-3 BARUŠ za
15

Zagreb : Hrv.izdavački bibliografski zavod, 1944. -
(Suvremeni hrvatski pisci ; Knj. 14)
886.2 BEGO niz
Vinkovci : Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci, 2007. -
886.2.09821.163.42.09 BILIĆ ste
17

Zagreb : Hrvatsko književno društvo Sv. Jeronima, 1926. -
(Knjižnica dobrih romana ; kolo 3, knj. 12 ; Jeronimska knjiznica ; knj. 244)
886.2 BINIČKI iva
Zagreb : Naklada Matice hrvatske, 1894. -
886.2 BOGO.M P 1,3
Zagreb : BINOZA, 1939. -
(Hrvatski moderni pisci ; kolo 3, knj. 6)
886.2(091) BRE T
U Zagrebu : Matica hrvatska, 1910. -
(Crtice iz hrvatske književnosti)
821.163.42(091) BRO BUČAR pov
27

ČUBELIĆ, Tvrtko
Zagreb : Seljačka sloga, 1951. -
(Domaći i strani pisci ; 2)
886.2-91 ČUBEL hrv
Zagreb : Seljačka sloga, 1951. -
(Domaći i strani pisci ; 2)
886.2-91 ČUBEL hrv
Zagreb : Tisak pučke tiskare (Demetrović i dr.), 1909. -
886.2 DAN P