Brihta Ivan
Zagreb : Hrvatsko prirodoslovno društvo, 1946. -
(Knjižnica Prirode Hrvatskog prirodoslovnog društva ; sv. 2)
54 BRIHT ele
2

Zagreb : Hrvatsko prirodoslovno društvo, 1946. -
(Knjižnica Prirode Hrvatskog prirodoslovnog društva ; sv. 2)
54 BRIHT ele
3

PRIRODA popularni časopis hrvatskog prirodoslovnog društva
Zagreb : Hrv. Prirodoslovno Društvo, 1911. -
Priroda
Detaljno