Forenbacher Aurel
3

GLASNIK hrvatskog prirodoslovnog društva
Zagreb : Hrvatsko prirodoslovno društvo, 1886.... -
05 GLASNIK HPD
Detaljno
4

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno
5

PRIRODA popularni časopis hrvatskog prirodoslovnog društva
Zagreb : Hrv. Prirodoslovno Društvo, 1911. -
Priroda
Detaljno
6

STALEŠKI Glasnik
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1914-1915 i 1921-1934. -
61 STALE
Detaljno