Pojam: HRVATSKO
Napredno
Zagreb : Tiskarski zavod Narodnih novinah (1888). -
(Societas historico-naturalis croatica)
061 BRUSIN
4

Zagreb : Tiskarski zavod Narodnih novinah (1888). -
(Societas historico-naturalis croatica)
061 BRUSIN
Zagreb : Izd. Hrvatskoga izd. bibliografskog zavoda, 1942. -
(Hrvatska u rijei i slici ; sv. 1)
914.975 DUGA vel
914.975 DUG V
6

ELEKTROTEHNIAR
Zagreb : Tehnika knjiga, 1948
05 ELEKTROTEHNIAR
Detaljno
7

GLASNIK hrvatskog prirodoslovnog drutva
Zagreb : Hrvatsko prirodoslovno drutvo, 1886.... -
05 GLASNIK HPD
Detaljno
8

HRAE
Drenovci : Opinska narodna knjinica Drenovci, 1996-. -
886.2 HRAE
Detaljno
HRVATSKO graansko streljako drutvo (Bjelovar)
Bjelovar : Tisak Lav. Weissa, [1913]. -
796 HRVAT pos
HRVATSKO pjevako drutvo Dvojnice(Bjelovar)
Bjelovar : Knjigotiskara A. Kolesara naslj., 1923. -
78(091) HRVAT spo
12

ISTARSKI borac
Pula : Literarni klub Istarski borac, 1953-1961.
05 IBOR
Detaljno
13

IVANICA, Ivonjica, Ivanica
Varadin : Mini-print-logo, 2003. -
796 KRA iva
15

Zagreb : Europapress holding, 2011. -
821.163.42-4 JERGO mu
Zagreb : Tiskarski i litografijski zavod K. Albrechra, 1886. -
59 JURIN fau
17

Zagreb : Hrvatski knjievno-pedagoki zbor, 1902. -
910 KEMPF uz
Zagreb : Hrvatsko prirodoslovno drutvo, 1890. -
(Societas historico-naturalis croatica)
595.7 KORLE pri
Zagreb : Tiskom kr. pov. ilir. n. tiskarne Dra. Ljudevita Gaja, 1847. -
(Razliita dela Ivana Kukuljevia Sakcinskoga ; knj. 4)
886.2 KUKULJ pes
21

LIJENIKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski lijeniki zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno
25

Zagreb : Izd. Planinarski savez Hrvatske, 1960. -
796 POLJAK pla
26

POVIJESNI pregled, glasovi
Zagreb : Hrvatska akademija [etc.], 1991. -
(Djela Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti ; knj. 63)
808.62 POVIJ
27

PRIRODA popularni asopis hrvatskog prirodoslovnog drutva
Zagreb : Hrv. Prirodoslovno Drutvo, 1911. -
Priroda
Detaljno
PRIRODOSLOVNA istraivanja Hrvatske
Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1915. -
(Izdanja Jugoslavenske akademije razreda matematiko-prirodoslovnoga razreda ; svezak 6)
57 PRIRO ist
PRIRODOSLOVNA istraivanja Hrvatske
Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1916. -
(Izdanja Jugoslavenske akademije razreda matematiko-prirodoslovnoga razreda ; svezak 8)
57 PRIRO ist
30

RADIO
Zagreb : Radioamaterski klub Zagreb : 1945-1946. -
RADIO
Detaljno