Balzac Honore de
1

Rijeka : Otokar Kerovani, 1960. -
(Odabrana djela Honore de Balzaca. Ljudska komedija ; knj. 12)
840 BALZA lju12
2

Rijeka : Otokar Kerovani, 1960. -
(Odabrana djela Honore de Balzaca. Ljudska komedija ; knj. 7)
840 BALZA lju7