Autor: BRUSINA, Spiridon
Napredno
Zagreb : Hrvatsko naravoslovno drutvo, 1889. -
01 BRUSI bib
Frankfurt a. M. : Druck v. Kumpf & Reis, 1884. -
(Jahrbcher der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft 1884 ; Heft 1)
594 BRUSI ner
Zagreb : Tiskarski zavod Narodnih novinah (1888). -
(Societas historico-naturalis croatica)
061 BRUSIN
5

Zagreb : Tiskarski zavod Narodnih novinah (1888). -
(Societas historico-naturalis croatica)
061 BRUSIN
Zagreb : Glasnik Hrv. naravnoslovnoga drutva, 1888. -
598.2 BRUSI orn
8

PRIRODA popularni asopis hrvatskog prirodoslovnog drutva
Zagreb : Hrv. Prirodoslovno Drutvo, 1911. -
Priroda
Detaljno